MAMSTARTUP - Robert Lewandowski docenił, że technologia z Polski może pomóc ludziom z całego świata – Michał Wroczyński (Samurai Labs)